VoiceGuard
Publiczny system ostrzegania i informowania

Produkt liść (CZ) Product list (EN)

 • Kompleksowy system ostrzegania, powiadamiania i informowania
 • Ostrzega ludność w czasie zdarzeń nadzwyczajnych
  (katastrofy żywiołowe, wyciek niebezpiecznych substancji do otoczenia itp.)
 • Powiązany z ogólnokrajowym systemem powiadamiania i ostrzegania Republiki Czeskiej
 • Czytelny graficznie interfejs użytkownika w celu zapewnienia łatwej obsługi systemu
 • Niezawodność, redundancja, archiwizowanie

W latach 2006-2014 w Czechach powstały systemy VoiceGuard służące do wczesnego ostrzegania i informowania ludności z wykorzystaniem:

 • Czujników poziomu wody i wykrywania wycieków substancji szkodliwych
 • Głośników, syren elektronicznych i wyświetlaczy tekstu
 • Centralnych stacji monitorujących

Sztab kryzysowy Urzędu Wojewódzkiego w Zlinie otrzymał odpowiednią nakładkę programową VoiceGuard, która integruje i zarządza systemami poszczególnych gmin.

 • Technologia audiowizualna – wideokonferencje
 • Przenośne rozgłośnie radiowe
 • System kamer

Copyright © 2018, Sieza s.r.o. - Produkty