Peridect
Profesjonalny System Detekcji Perymetrycznej

Techniczny liść (PL) Wersja Standard (Standard) (PL) Inne dokumenty (PL)

Założeniem ochrony perymetrycznej jest wykrycie wtargnięcia już na granicy chronionego obiektu oraz wczesna i efektywna reakcja – obniżenie ryzyka i zapobieganie większym szkodom niż w wypadku schwytania intruza dopiero wewnątrz chronionego obiektu.

Peridect to perymetryczny system wykrywania, który dokładnie określa miejsce wtargnięcia i cechuje się minimalnym występowaniem fałszywych alarmów dzięki unikalnemu systemowi oceny danych za pomocą tzw. metody dyferencyjnej. Służy do wykrywania miejsca i sposobu naruszenia obszaru na jego granicy.

Typowe zastosowanie systemu PERIDECT to ochrona obiektów strategicznych i przemysłowych jak np.:

  • Lotniska
  • Fabryki i magazyny
  • Elektrownie
  • Obiekty wojskowe
  • Instytucje państwowe
  • Ambasady
  • Granice państwowe
  • Ośrodki penitencjarne

Copyright © 2018, Sieza s.r.o. - Produkty