MrGuard
Integracja systemów bezpieczeństwa

Produkt liść (CZ) Product list (EN)

 • Efektywne i wyrafinowane zarządzanie bezpieczeństwem
 • Nadaje się również do rozbudowanych i wymagających projektów
 • Wsparcie wielu różnych systemów i producentów
 • Szybka instalacja i łatwa obsługa
 • Niezawodność, redundancja, archiwizowanie
 • Modułowość zapewniająca bezpieczeństwo inwestycji
 • Materiały do rozliczania usług

Dzięki dopracowanemu systemowi MrGuard pomogliśmy użytkownikowi w skomplikowanych warunkach rozbudowanej sieci praskiego Metra rozwiązać następujące kwestie:

 • Integrację całej gamy różnych typów rozwiązań technologicznych
 • Jednoczesny nadzór na wieloma różnymi stanowiskami pracy
 • Ocenę trudnych warunków

Intuicyjne środowisko użytkownika w aplikacji MrGuard umożliwia w specyficznych warunków luksusowej sieci hoteli:

 • W dyskretny sposób rozwiązywać potencjalne niebezpieczne sytuacje
 • Szybko reagować na zdarzenia niebezpieczne
 • Dokładnie określać miejsce interwencji

Lista dostępnych filmów

Copyright © 2018, Sieza s.r.o. - Produkty