Infos
Zintegrowany system informacji pasażerskiej

Produkt liść (CZ) Product list (EN)

  • jednolity system informacji pasażerskiej
  • wsparcie komunikatów głosowych i tekstowych
  • zaawansowany system planowania
  • możliwość zarządzania lokalnego i centralnego
  • archiwum zdarzeń do późniejszej analizy

Metro

Z systemu Infos korzysta operator praskiego metra w celu uproszczenia planowania i ogłaszania komunikatów przeznaczonych dla pasażerów za pośrednictwem:

  • nagłośnienia stacji
  • wyświetlaczy na peronach
  • wyświetlaczy przy wejściach na stacje

Copyright © 2018, Sieza s.r.o. - Produkty