COLNOD
System kontroli dostępu

Produkt liść (CZ) Product list (EN)

 • kontrola wstępu osób i wjazdu pojazdów
 • Zakres ograniczony wyłącznie możliwościami użytkownika
 • Cały szereg rodzajów identyfikacji w tym biometryczne
 • Różne scenariusze kontroli uprawnień
 • Skalowalność zapewniająca ochronę inwestycji

W centrum szkoleniowo-konferencyjnym udało się dzięki systemowi COLNOD rozwiązać zadanie wejścia uczestników na imprezy masowe za pomocą funkcji:

 • Planowania jednorazowych wejść na imprezy masowe
 • Powiązania z firmowym systemem rezerwacyjnym
 • Przełączania trybów wstępu i sposobu kontroli osób

System COLNOD w wyraźny sposób pomaga użytkownikowi kontrolować osoby wchodzące do pomieszczeń jednej z najważniejszych instytucji dzięki:

 • Niezawodności użytkowania
 • Funkcjom wizualnej kontroli tożsamości
 • Dopracowanemu systemowi kontroli uprawnień do wejścia

Lista dostępnych filmów

Copyright © 2018, Sieza s.r.o. - Produkty