Peridect+
Profesionální perimetrický detekční systém

Prezentace (CZ) Technický list (CZ) Další dokumenty (CZ)

Smyslem perimetrické ochrany je zjištění narušení již na hranicích chráněného objektu a možnost včasné a efektivní reakce – snížení rizika a předcházení či zabránění větším škodám, než když je narušitel zachycen až uvnitř chráněného objektu.

PERIDECT+ je perimetrický detekční systém s přesným určením místa narušení a minimálním výskytem falešných alarmů díky unikátnímu způsobu vyhodnocení dat s pomocí tzv. diferenční logiky. Slouží k detekci místa a způsobu narušení chráněného prostoru na jeho hranici.

Typické použití systému PERIDECT+ je ochrana strategických a průmyslových objektů jako například:

 • Letiště
 • Továrny a sklady
 • Elektrárny
 • Vojenské objekty
 • Státní instituce
 • Ambasády
 • Státní hranice
 • Nápravná zařízení

Výhody systému PERIDECT+

 • Přesné vyhodnocení místa a typu narušení
 • Velmi malá míra falešných poplachů způsobených počasím díky diferenční logice
 • Snadná integrace do dalších systémů (EZS, CCTV)
 • Snadná instalace, opravy a údržba
 • Dlouhá životnost díky absenci mechanických částí
 • Vhodné pro různé druhy plotů
 • Použitelné na většinu typu terénů (záhyby, svahy atd.)

Copyright © 2018, Sieza s.r.o. - Produkty