Peridect
Profesionální perimetrický detekční systém

Prezentace (CZ) Technický list (CZ) Další dokumenty (CZ)

Smyslem perimetrické ochrany je zjištění narušení již na hranicích chráněného objektu a možnost včasné a efektivní reakce – snížení rizika a předcházení či zabránění větším škodám, než když je narušitel zachycen až uvnitř chráněného objektu.

Peridect je perimetrický detekční systém s přesným určením místa narušení a minimálním výskytem falešných alarmů díky unikátnímu způsobu vyhodnocení dat s pomocí tzv. diferenční logiky. Slouží k detekci místa a způsobu narušení chráněného prostoru na jeho hranici.

Typické použití systému PERIDECT je ochrana strategických a průmyslových objektů jako například:

  • Letiště
  • Továrny a sklady
  • Elektrárny
  • Vojenské objekty
  • Státní instituce
  • Ambasády
  • Státní hranice
  • Nápravná zařízení

Copyright © 2018, Sieza s.r.o. - Produkty